Dofinansowanie UE

Operacja mająca na celu poprawę atrakcyjności turystycznej Szwajcarii Kaszubskiej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Nazwa operacji: Utworzenie mobilnej wypożyczalni proekologicznych rowerów elektrycznych.
Planuje się, że w ciągu roku 500 osób skorzysta z zakupionego sprzętu.