Polityka prywatności

Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) firma FHU BN Błażej Neubauer dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do obowiązujących zasad. W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FHU BN Błażej Neubauer z siedzibą w Somoninie (83-314), os. Przy Wiadukcie 12, NIP: 589 204 98 79, REGON: 381 944 705 tel. +48 605 934 123, e-mail: blazejneubauer@gmail.com, a ponadto, że:

* dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym FHU BN Błażej Neubauer zamierza zawrzeć lub zawarł umowę;

* podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);

* przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, numer dokumentu tożsamości, nr telefonu;

* dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń;

* dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz FHU BN Błażej Neubauer outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego;

* informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;

* informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

* podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;

* dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej na terenie Unii Europejskiej i nie są udostępniane hostingodawcom;

* dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio;

* kopię przetwarzanych danych osobowych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres e-mail: blazejneubauer@gmail.com FHU BN Błażej Neubauer

Korzystając ze strony akceptujesz naszą politykę prywatności.